• شناسنامه

   

   

   

  تعداد زبان:

  2 زبانه

  زبان اصلی:

  فارسی

  زبان دوم:

  انگلیسی

  عنوان نشریه:

  پژوهش مسائل اجتماعی ایران

  دوره انتشار:

  فصلنامه

  شاپا چاپی:

  1030-1735

  پست الکترونیکی نشریه:

  risi.ac.ir@gmail.com

  تاریخ شروع انتشار:

  1400

  نمایه نشریه در پایگاه‌های علمی:

  Sid، isc، magiran، سیویلیکا و ...

   

   

   

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  نقش

  رتبه و محل اشتغال

  1

  دکترایرج فیضی

  مدير مسئول/هیئت تحریریه

  استادیار/ پژوهشگاه

  2

  دكتر بیژن زارع

  سردبير

  استاد/ خوارزمی

  3

  ‌دكتر فروزنده جعفرزاده‌پور

  دستيار علمي/هیئت تحریریه

  دانشیار/ پژوهشگاه

  4

  ‌دكتر محمدمهدی فرقانی

  هيئت تحريريه

  استاد/ علامه طباطبايي

  5

   دکتر محمد مظلوم خراسانی

   هيئت تحريريه  استاد/ فردوسی مشهد

  6

  دكتر آشوک کومار کول (Ashok.K.Kaul)

  هيئت تحريريه

  استاد/ دانشگـاه B.H.U

  7

  دكتر تهمینه شاوردی

  هيئت تحريريه

  دانشيار/ پژوهشگاه

  8

  دكتر علی بخشی

  هيئت تحريريه

  دانشيار/ جهاددانشگاهی مشهد

  9

  دكتر علی اکبر سلیمانی

  هيئت تحريريه

  دانشيار/ علم و فرهنگ

  10

  دكتر ابراهیم حاجیانی

  هيئت تحريريه

  دانشيار/ شاهد

  11

  جواد مداحی

    دانشجوی دکتری