• درباره ما

    معرفي فصلنامه علمی «پژوهش مسائل اجتماعی ایران»

    فصلنامه پژوهش مسائل اجتماعی ایران نشریه‌ای تخصصی در حوزه آسیب‌ها، مشکلات و مسائل اجتماعی در کشور است که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی و انجمن علمی جامعه‌شناسی آموزش و پرورش و انجمن ایرانی مطالعات زنان منتشر می‌شود.

    هدف از انتشار این نشریه ایجاد بستری برای طرح مباحث علمی حوزه آسیب‌ها و مسائل اجتماعی از زوایای و رویکردهای بین رشته‌ای است. این فصلنامه با تأکید بر استانداردهای علمی مقالات در بررسی و داوری، مقالاتی را در اولویت چاپ قرار می‌دهد که قرابت موضوعی بیشتری با حوزه آسیب‌های اجتماعی دارند.

    سردبير جناب آقاي دكتر بیژن زارع و سرکار خانم دکتر فروزنده جعفرزاده‌پور دستیار علمی سردبیر و سرکار خانم مریم بایه، مدیر نشریات علمی می‌باشند.