• اهداف و چشم انداز

  هدف اصلی فصلنامه «پژوهش مسائل اجتماعی ایران»، انتشار آخرین یافته‌های علمی در حوزه مسائل اجتماعی و ایجاد بستری برای ارائه یافته ها و مباحث در این حوزه با رویکردهای بین رشته‌ای است. این فصلنامه تلاش دارد ضمن تبیین ابعاد و زوایای مسائل اجتماعی از رویکردهای مختلف، راهکارهایی برای حل مسائل نظری و عملی موضوع را ارائه نماید.

  چشم انداز

  • انتشار مقالات علمی- پژوهشی درحوزه­ مسائل، آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی از منظر رشته‌های مختلف
  • معرفی آخرین نظریات علمی و تلاش برای کاربست آن در تحقیقات پژوهشگران و محققان
  • ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی
  • ایجاد بستری برای نقد و بررسی مسائل طبقات اجتماعی ایران