• صفحه اصلی
  • استفاده از مسیرهای جانبی: استراتژی‌های زنان در مواجهه با محدودیت‌های گردشگری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400091632575 بازدید : 3313 صفحه: 129 - 152

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط