• صفحه اصلی
  • بررسی جامعه‌شناختی الگو‌های ازدواج در خانواده‌های طلبه به مثابه موضوع تعارض نسلی از منظر فرزندان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400102533443 بازدید : 2060 صفحه: 141 - 171

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط